Real News (30.12.2017)

Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της υπευθυνότητας, του γόνιμου διαλόγου, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προσφοράς στην Πολιτεία και τους πολίτες της χώρας.

Μέσα από τη παραγωγή και τη διάθεση ποιοτικών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων, οι ελληνικές εταιρείες εξασφαλίζουν την πρόσβαση των ασθενών στις καλύτερες θεραπείες. Παράλληλα, τα ελληνικά φάρμακα εξοικονομούν πόρους προς όφελος του συστήματος υγείας, παρόλο που η Πολιτεία δεν έχει δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας και προοπτικής για τον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο δυναμισμός και η εξωστρέφεια που επιδεικνύει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ειδικά στα χρόνια της κρίσης, είναι αξιόλογα στοιχεία που πρέπει να τα λάβουν όλοι υπόψη τους. Το ελληνικό φάρμακο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand name, καθώς εξάγεται σε παραπάνω από 85 χώρες  παγκοσμίως και κερδίζει συνεχώς κύρος μέσα σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού.

Το συγκριτικό, όμως, πλεονέκτημα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι ότι η αναπτυξιακή της διάσταση προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η παραγωγή ελληνικών φαρμάκων στηρίζει την απασχόληση, εξασφαλίζοντας 11.000 άμεσες θέσεις εργασίας σε 27 υπερσύγχρονα ελληνικά εργοστάσια, ενώ επηρεάζει δευτερογενώς άλλες 50.000 θέσεις σε συναφείς κλάδους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% της απασχόλησης του κλάδου.

Διαθέτει, επίσης, τις κατάλληλες υποδομές να αυξήσει την παραγωγή της και να καλύψει με αυτήν το 60% των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προέβη σε επενδύσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ την προηγούμενη δεκαετία στην ελληνική επικράτεια, στηρίζοντας πραγματικά την ελληνική οικονομία. Κάθε χρόνο επενδύει 30 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη που αντιστοιχούν σε 80 ερευνητικά προγράμματα και απασχολεί περίπου 1000 άτομα υψηλής εξειδίκευσης, κατοχυρώνοντας συνεχώς σημαντική τεχνογνωσία. Συγκρατεί, έτσι, το φαινόμενο του “brain drain” που έχει μεγαλώσει στα χρόνια της κρίσης, αξιοποιώντας με τον πιο παραγωγικό τρόπο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται στα 2.8 δις ευρώ, ενώ για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων, το ΑΕΠ ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. Αν αυξηθεί η διείσδυση των ελληνικών φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, και φτάσει το 60%, η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ θα αυξηθεί στα 3,8 δις ευρώ ενώ θα μπουν οι βάσεις για να δημιουργηθούν πάνω από 2.500 νέες θέσεις εργασίας. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο κλάδος συνεισφέρει έμμεσα και άμεσα στο ελληνικό κράτος και την ελληνική οικονομία.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της μεταποίησης και τη δεκαετία 2000-2010 παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση σε όρους ΑΕΠ σε σχέση με τους υπόλοιπους μεταποιητικούς κλάδους και την μεγαλύτερη ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Είναι ένας από τους πιο δραστήριους και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, βελτιώνοντας το σταθερά ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων και την εξάρτηση μας από εισαγόμενες θεραπείες.

Άλλωστε, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας θεωρείται γεωστρατηγικά κομβικής σημασίας και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αποτελέσει την μεγαλύτερη φαρμακευτική δύναμη στη Νοτιανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο. Διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό για να φέρνει σε πέρας συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς και βιομηχανίες του εξωτερικού.

Εν κατακλείδι, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας είναι, και σύμφωνα με μελέτες (McKinsey, ΙΟΒΕ), από τους πιο ελπιδοφόρους αναπτυξιακούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας και ένας από τους εννέα πυλώνες του στρατηγικού οικονομικού σχεδιασμού για το 2020. Συνεπώς, η Πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο  η μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου.