«ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ»

Εισήγηση του Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτρη Δέμου, στην 18η  Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist

Την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου, που θα έχει στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός κατεξοχήν εξωστρεφούς κλάδου, όπως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, τόνισε ο κ. Δημήτρης Δέμος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), στη 18η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης που διοργάνωσε ο Economist.

Στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Προετοιμάζοντας το έδαφος για την ανάκαμψη της Ελλάδας, η σημασία της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης και του κλάδου της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας» που διοργάνωσε ο Economist συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης, ο Διευθυντής και Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Δημήτρης Δέμος.

από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης, ο Διευθυντής και Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Δημήτρης Δέμος.

Ο κ. Δέμος τόνισε πως παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της χώρας[1], είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκου και μπορεί να ηγηθεί της εξόδου της Ελλάδας από την οικονομική κρίση. Το ελληνικό φάρμακο εξάγεται σε 85 χώρες παγκοσμίως και βρίσκεται πλέον στη 2η θέση την ελληνικών εξαγωγών για το Α’ τρίμηνο του 2014[2], συμβάλλοντας καταλυτικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

κ. Δημήτρης Δέμος, Πρόεδρος ΠΕΦ

Την τελευταία δεκαετία, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης με επενδύσεις που ξεπερνούν τα €500 εκατ σε πάγιο εξοπλισμό και περισσότερα από €300 εκατ σε έρευνα και ανάπτυξη. Παράλληλα, το 10% των εργαζομένων του κλάδου της μεταποίησης απασχολούνται στην εγχώρια παραγωγή φαρμάκου. Συγκεκριμένα, πάνω από 53.000 θέσεις εργασίας επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στο μείζων θέμα της ανεργίας.

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο Υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης ξεκίνησε την συζήτηση αναφερόμενος στην ανάγκη αλλαγών με μεταρρυθμιστικό πρόσημο στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ιδιαίτερα χαμηλή χρήση των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα και αντίστοιχα την υψηλή χρήση πρωτοτύπων, που βρίσκεται σε δυσαρμονία με την πρακτική που ακολουθείται στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Ο Διευθυντής και Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, συμπλήρωσε πως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ και στις εξαγωγές των χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου παραγωγικού μοντέλου που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, το οποίο εστιάζει τόσο στην παραγωγή, όσο και στις εξαγωγές.

Ο κ. Δέμος ολοκλήρωσε την εισήγησή του τονίζοντας πως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα σταθεί δίπλα στην Πολιτεία για το σχεδιασμό μιας Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές εστίες κόστους που ανεβάζουν τη φαρμακευτική δαπάνη και θα επιδιώκει παράλληλα την επίτευξη του στόχου για χρήση γενοσήμων στο 60% της συνολικής κατανάλωσης φαρμάκων στην Ελλάδα.[1] Σύμφωνα με σχετικές έρευνες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

[2]Στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ-ΣΤΑΤ)