Δελτίο Τύπου εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)  με σημεία από την ομιλία του Προέδρου της  ΠΕΦ, κ. Θεόδωρου Τρύφων στο Συνέδριο του Economist «25th Roundtable with the Government of Greece: From social distancing to social solidarity» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:

Θ. Τρύφων: Η ενίσχυση της βιομηχανίας και η προσέλκυση επενδύσεων εγγυώνται τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας

 

Με τη χώρα να βρίσκεται στην έναρξη ενός αναπτυξιακού κύκλου, όπως προβλέπουν η ΤτΕ και διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων σκιαγράφησε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ανάπτυξη, προκειμένου αυτή να εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Ο κ. Τρύφων από το βήμα του Συνεδρίου του Economist «25th Roundtable with the Government of Greece: From social distancing to social solidarity» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου, επεσήμανε πως η ανάπτυξη θα πρέπει να αφορά όλους και καταλύτης για την επίτευξή της είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και η προσέλκυση επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέφερε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, τα οποία θα οδηγήσουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάκαμψη είναι η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση. Ο πρόεδρος της ΠΕΦ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την κοινωνία, τονίζοντας πως ιδιωτικός και δημόσιος τομέας πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω ευρύτερων συνεργειών που στόχο έχουν τη διά βίου μάθηση. Ο ίδιος τόνισε πως είναι χρέος των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν ισχυρότερους δεσμούς με την κοινωνία και να εξασφαλίσουν την κοινωνική πρόοδο και ευημερία, αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργώντας νέες, καλά αμειβόμενες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στα θετικά δεδομένα που επιτρέπουν την εξαγωγή του συμπεράσματος πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπογράμμισε πως η χώρα αποκτά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα της επιτρέψουν την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, την υλοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμματα ΕΣΠΑ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ καίρια σημασία έχει η επίτευξη βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης και η επιτάχυνση των θετικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε την ανάγκη να υιοθετηθούν κλαδικές πολιτικές ενίσχυσης τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που εμφανίζουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία, σε όρους επενδυτικής δυναμικής, απασχόλησης και ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση και η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης – με τη συμβολή της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου να είναι ιδιαίτερα σημαντική – δημιουργούν τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες για την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας στο 15%, η οποία θα οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Τρύφων σημείωσε πως εφόσον πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, τότε η χώρα θα μπορέσει να καταγράψει ισχυρούς, σταθερούς, βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης για όλους, η οποία θα «αγκαλιάζει» την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και θα φέρει στο προσκήνιο μια Ελλάδα ψηφιακή, σύγχρονη, με εξελιγμένη βιομηχανική παραγωγή και κυρίως χωρίς μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.