Το Βήμα 

Η εφημερίδα Το Βήμα δημοσιεύει ρεπορτάζ αναφορικά με το σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων στη χώρα μας.