Βήμα (30.12.2017)

Σε αναπτυξιακή ατμομηχανή της χώρας μπορεί να εξελιχθεί η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που έχει δεχθεί ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ακόμη και σήμερα τον δεύτερο εξαγωγικό κλάδο της χώρας, εξάγοντας σε 141 χώρες, με άμεση και έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ 6.1 δις ευρώ (-3.5% του ΑΕΠ) και με συνολική επίδραση στην απασχόληση που αγγίζει τις 86.000 θέσεις εργασίας.

Όπως δήλωσεμ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Τρύφων, οι ελληνικές βιομηχανίες εμφανίζουν ένα πολύ δυνατό προφιλ εξωστρέφειας, ποιότητας και ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αγορά.