• Το Όραμα & οι Αξίες μας

  Το Όραμα & οι Αξίες μας

  Όραμά μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και η υγιής ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά φαρμάκου. περισσότερα...
 • Γενόσημα Φάρμακα

  Γενόσημα Φάρμακα

  Τα γενόσημα είναι ισοδύναμες εκδόσεις των πρωτοτύπων φαρμάκων, περιέχουν την ίδια δραστική ουσία και συνεπώς έχουν παρόμοια θεραπευτικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα τα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν με εμπορικό σήμα και ονομασία (branded generics). περισσότερα...
 • Ασφάλεια & Ποιότητα

  Ασφάλεια & Ποιότητα

  Τα γενόσημα φάρμακα, όπως και όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ακολουθούν αυστηρούς κανόνες και πρότυπα ποιότητας ενώ υποβάλλουν σχετικό φάκελο με αναλυτική τεκμηρίωση στις ρυθμιστικές αρχές.περισσότερα...
 • Τι είναι η μελέτη Βιοϊσοδυναμίας

  Τι είναι η μελέτη Βιοϊσοδυναμίας

  Η μελέτη βιοϊσοδυναμίας τεκμηριώνει την θεραπευτική ισοδυναμία μεταξύ του ελεγχόμενου γενόσημου και του πρωτότυπου φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς. περισσότερα...

Μελέτη ΙΟΒΕ

Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται στα 2,8 δισ.ευρώ, ενώ για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. περισσότερα…

Η Συμβολή μας

Η Συμβολή μας

Η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας εκτιμάται στις 53.100 θέσεις εργασίας. περισσότερα…

Οι προτάσεις μας για τη Συνταγογράφηση

Οι προτάσεις μας για τη Συνταγογράφηση

Το μέτρο της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με δραστική σε συνδυασμό με την υποχρεωτική αντικατάσταση στο φαρμακείο με το φθηνότερο της ίδιας δραστικής, αποτελεί επιλογή με καταστροφικά αποτελέσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. περισσότερα…

Ποιες αλλαγές χρειάζεται ο ΕΟΠΥΥ

Ποιες αλλαγές χρειάζεται ο ΕΟΠΥΥ

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΕΟΠΥΥ συναντά σοβαρά εμπόδια, με σημαντικότερο εκείνο της υποχρηματοδότησης, που είτε εκφράζεται με μείωση εσόδων, είτε με έλλειψη ρευστότητας.
Παρόλο που ο στόχος της φαρμακευτικής δαπάνης επιτυγχάνεται λογιστικά, η βιωσιμότητα του κλάδου και η επάρκεια της κάλυψης των αναγκών τίθενται εν αμβιβόλω. περισσότερα…